Jeśli od zlecenia są składki emerytalna i rentowa, to jest i wypadkowa

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Nasza firma podpisała z kilkoma osobami umowy-zlecenia. Będą one wykonywać pracę w różnych miejscach Polski. Kadrowa powiedziała, że mamy obowiązek odprowadzić za nie składkę wypadkową. Czy ma rację?
Praktycznie od każdej umowy-zlecenia trzeba odprowadzić składkę wypadkową, jeżeli tylko umowa ta podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowymWyjątków jest niewiele, choć czytając przepis, wydawałoby się, że jest odwrotnie.Zasadą jest, że zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:- z tego samego tytułu (z tej samej umowy) zleceniobiorca ma odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i- zleceniobiorca wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.Tak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa o sus). Pierwszy warunek oznacza, że jeżeli od zlecenia nie muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bo np. zleceniobiorca wykonuje zlecenie w ramach własnej firmy, od której opłaca co miesiąc składki do ZUS), to nie jest odprowadzana od niego również sk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL