fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Abc prawa upadłościowego

Upadłość - to postępowanie w sądzie, które rozpoczyna się, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Celem postępowania jest dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Dzięki temu postępowaniu możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Czasami możliwe jest również zwolnienie dłużnika z części długu.Podstawa prawna - postępowanie upadłościowe jest uregulowane w ustawie z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze.Upadłość likwidacyjna - ma na celu likwidację majątku upadłego (dłużnika) i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, sąd wyznacza sędziego - komisarza i syndyka. Syndyk niezwłocznie spisuje inwentarz i oszacowuje masę upadłości oraz sporządza plan likwidacyjny. Po przedstawieniu tych dokumentów sędziemu - komisarzowi, syndyk przystępuje do likwidacji masy upadłości. Likwidacji masy upad...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA