fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Odzyskać Ojczyznę

Żydowski Instytut Historyczny
Rok później z inicjatywy Herzla i innych działaczy syjonistycznych, m.in. Maksa Nardau (1849 – 1923), zebrał się I Kongres Syjonistyczny w gmachu opery w Bazylei.
W swym przemówieniu Teodor Herzl nakreślił zadania ruchu syjonistycznego, które zostały następnie zaakceptowane jako jego program:1. Emancypacja Żydów okazała się złudzeniem, stając się raczej pożywką dla antysemityzmu, który rani najbardziej oddanych sprawie integracji z kulturą krajów osiedlenia.
2. Dlatego najważniejszym zadaniem stojącym przed syjonizmem jest odzyskanie starej ojczyzny i odtworzenie w niej siedziby narodowej Żydów.3. Utworzenie państwa żydowskiego powinno nastąpić na drodze zawarcia międzynarodowych umów prawnopolitycznych umożliwiających legalne osadnictwo żydowskie w Palestynie.
4. Odtworzenie siedziby narodowej Żydów wymaga pracy przygotowawczej: stworzenia podstaw organizacyjnych, zgromadzenia funduszy i podjęcia prac na rzecz umacniania i rozwijania nowoczesnej świadomości narodowej Żydów. Działania te zamierzano prowadzić w skali światowej i lokalnej zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w poszczególnych krajach osiedlenia. Kongres uchwalił statut Światowej Organizacji Syjonistycznej oraz warunki członkostwa. Ustalono też hymn, barwy flagi i nazwę waluty w przyszłym państwie żydowskim. Najbliższe lata poświęcono gromadzeniu funduszy, działaniom organizacyjnym i dyplomatycznym, które miały doprowadzić do powstania niepodległego państwa żydowskiego. Jednocześnie trwała nielegalna emigracja do Palestyny, chociaż Żydzi z Europy Wschodniej częściej emigrowali do Ameryki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA