fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Dwa tygodnie na decyzję

Rzeczpospolita
Wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, powinni przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Zgodnie z prawem na podpisanie umowy z wybranym OFE mają siedem dni. Dwa razy w roku ZUS przypomina o tym obowiązku wszystkim, którzy zaczęli odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. W ostatnim czasie wysłał prawie 193 tys. listów w tej sprawie
Ci, którzy do 10 lipca nie podpiszą sami umowy z OFE, zostaną przydzieleni do funduszy w drodze losowania. Można trafić do jednego z OFE, którego udział w rynku nie przekracza 10 proc. (wyłącza to CU, ING oraz PZU Złotą Jesień), a jednocześnie dobrze pomnażał składki. W wyniku tych ograniczeń w najbliższym losowaniu wezmą udział cztery fundusze: Polsat, Pekao, AIG i Generali. Do każdego z nich zostanie przypisana taka sama liczba osób. Podobnie było w losowaniu przeprowadzonym przez ZUS pod koniec stycznia 2008 r.
Po losowaniu ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wynikach. Z kolei fundusz przekazuje warunki członkostwa, prospekt informacyjny oraz umowę. Wystarczy ją podpisać i odesłać.
Lepiej jednak samodzielnie wybrać fundusz, i to jak najszybciej. Im bardziej zwlekamy, tym dłużej nasze składki leżą na koncie w ZUS i nie są inwestowane.
Do wyboru mamy 15 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), którego właścicielem są zwykle instytucje finansowe, np. firmy ubezpieczeniowe czy banki. Informacje na temat funduszy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (nie wszystkie PTE do niej należą) www.igte.com.pl.
Wysokość naszego przyszłego świadczenia będzie zależeć od tego, jak duże płacimy składki, jak długo to robimy, jakie opłaty pobiera OFE, na ile efektywnie inwestowane są oszczędności. Warto pamiętać, że dobre wyniki inwestycyjne są w stanie zrekompensować nawet wysokie opłaty. Oczywiście dotychczasowe rezultaty nie dają żadnych gwarancji na przyszłość, ale mogą być wskazówką przy wyborze funduszu. Warto brać pod uwagę jak najdłuższy okres. OFE działają od 1999 r. Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego publikuje trzyletnie stopy zwrotu. „Moje Pieniądze” prezentują wyniki funduszy co kwartał.
OFE pobierają opłatę od składki oraz za zarządzanie. Wysokość tej pierwszej do końca 2010 r. we wszystkich OFE wynosi 7 proc. (tylko w Allianz 4 proc.). Z kolei opłata za zarządzanie jest uzależniona od wielkości aktywów, a więc jest najniższa w największych OFE (CU, ING, PZU Złota Jesień i AIG). W pozostałych funduszach wynosi 0,045 proc. wartości aktywów netto miesięcznie. Jest to sporo mniej, niż pobierają porównywalne fundusze inwestycyjne. Wysokość opłaty za zarządzanie ograniczają limity kwotowe zapisane w statutach OFE. Ma to znaczenie np. w AIG, Generali oraz ING. Limity te mają obowiązywać do 2010 r.
Umowę z OFE można podpisać bezpośrednio w siedzibie towarzystwa emerytalnego, korespondencyjnie, wypełniając formularz na stronie internetowej, za pośrednictwem akwizytora (można zadzwonić w tej sprawie na infolinię). Potrzebne będą dane osobowe, PESEL, NIP, dokument tożsamości, adres zamieszkania, dane osób uposażonych. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku (prawo to przysługuje jedynie w okresie oszczędzania w OFE). W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków należy mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię potwierdzającego to dokumentu.
mija termin samodzielnego wyboru OFE dla tych, którzy powinni już zapisać się do funduszu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA