fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus nie zawsze może zająć majątek firmy

Jeśli przedsiębiorca regularnie płaci podatki, urząd nie może zabezpieczyć jego majątku tylko dlatego, że spadły obroty i dochody z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
Zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku można dokonać wtedy, gdy podatnik go zbywa lub trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Wynika tak z wyroku WSA w Bydgoszczy z 20 maja 2008 r. (I SA/Bd 122/08).Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą. Odliczał naliczony VAT na podstawie faktur od czynności, które nie zostały faktycznie wykonane. Nieprawidłowości te spowodowały powstanie zaległości w VAT.Organy podatkowe stwierdziły, że istnieje obawa, iż zobowiązanie nie zostanie wykonane, i na podstawie art. 33 ordynacji podatkowej wydały decyzję o zabezpieczeniu. W jej uzasadnieniu wskazały, że obawa o niewykonanie zobowiązania wynika z malejących przychodów i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz faktu, że podatnik prowadził nierzetelną ewidencję w zakresie rozliczeń VAT.Zdaniem przedsiębiorcy organy podatkowe nie uwzględniły tego, że regularnie płaci ciążące na nim należności podatkowe oraz p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA