fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Członek zarządu odpowiada za zaległości

Za niezapłacone podatki stowarzyszenia odpowiadać będą członkowie jego zarządu, i to nawet jeśli działają społecznie. Wystarczy, że nie zgłoszą w porę wniosku o ogłoszenie upadłości
Zdecydował tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyrokach z 12 czerwca 2008r. (I SA/Ol 138, 139, 140/08).Klub sportowy (działający w formie stowarzyszenia) prowadził działalność statutową, do której należało propagowanie sportu, oraz działalność gospodarczą (m.in. wynajmowanie pomieszczeń). W międzyczasie utracił prawo do zwolnienia z VAT, ale nie deklarował i nie wpłacał podatku. W efekcie organy podatkowe zdecydowały o dochodzeniu zaległości. Dotyczyły one okresu, w którym członkowie zarządu pełnili swoje funkcje.Zasady odpowiedzialności członków zarządu stowarzyszenia jako jednostki posiadającej osobowość prawną określa art. 116a ordynacji podatkowej. Przepis ten mówi, że za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 (wskazuje on m.in. spółkę z o.o. i akcyjną) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami.Art. 116a ordynacji podatkowej odsyła – w odnies...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA