fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Gdzie szukać pomocy

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Jeśli podczas podróży stracimy dokumenty czy pieniądze, możemy liczyć na pomoc konsula. Zapewni nam też bezpieczny powrót do kraju
Polska placówka konsularna może być nam szczególnie pomocna wówczas, gdy zachodzi wątpliwość, jakie jest nasze obywatelstwo, a straciliśmy wszystkie dokumenty, które mogłyby je potwierdzić. Konsul umożliwi wystąpienie do właściwego urzędu w kraju, aby przesłał faksem kopię dokumentu stwierdzającego naszą tożsamość, a następnie wystawi nam paszport tymczasowy na powrót do kraju. Dlatego przed wyjazdem za granicę warto zrobić kserokopię dowodu i paszportu. Pozwoli to skrócić niektóre procedury konsularne.
Gdy stracimy pieniądze, również możemy liczyć na pomoc konsula. Ma on obowiązek pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi w Polsce. Jeśli wystąpią trudności z przekazaniem gotówki, rodzina może wpłacić pieniądze na konto MSZ w Warszawie, a konsul wypłaci nam równowartość. W ostateczności sfinansuje powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, jeżeli turysta zobowiąże się do zwrotu tej kwoty po powrocie.
Trzeba jednak pamiętać, że przekazywanie pieniędzy przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne ogranicza się do sytuacji absolutnie wyjątkowych. W większości państw istnieje bowiem możliwość transferu pieniędzy drogą bankową. Należy pamiętać, że zakres pomocy konsularnej w państwach członkowskich nie jest taki sam. Niezależnie od różnic w przepisach, żaden konsul nie zapłaci za nas mandatów ani kosztów postępowania sądowego. Nie będzie także ingerował w konflikty dotyczące umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.).
W razie aresztowania mamy prawo do kontaktu z konsulem. Zadba on przede wszystkim o to, aby zatrzymany był traktowany na tych samych zasadach jak obywatel państwa, w którym przebywa. Na naszą prośbę skontaktuje się także z rodziną.
Jeżeli zaś z powodu nieznajomości języka zatrzymany nie rozumie zarzutów ani konsekwencji swojego czynu, konsul ma obowiązek sam uzyskać od miejscowych władz informacje na ten temat. Chodzi przede wszystkim o przewidywaną w ustawodawstwie danego kraju sankcję karną, czas trwania procedury sądowej oraz możliwość zwolnienia za kaucją. Konsul powinien także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów, którzy mogliby się zająć jego sprawą.
W razie śmierci za granicą konsul powiadomi władze polskie, na których spoczywa obowiązek poinformowania najbliższych krewnych osoby zmarłej. Udzieli także pomocy przy uzyskaniu świadectwa zgonu i poczyni niezbędne kroki, aby możliwy się stał pochówek, kremacja lub odesłanie ciała zmarłego do ojczystego kraju.
Na terytorium państw trzecich, w których nasz kraj nie ma swojego konsula, obywatele polscy mogą korzystać z opieki przedstawicielstw krajów Unii Europejskiej.
Dane teleadresowe konsulatów i innych naszych placówek za granicą znajdują się na stronie:
Nie reguluje żadnych zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.,
Nie świadczy usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,
Nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy w uzyskaniu zakwaterowania,
Nie ingeruje w konflikty dotyczące niewywiązywania się z zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.),
Nie pełni funkcji adwokata (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA