fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ musi być pewien, że termin został przekroczony

Jeśli nie wiadomo, w jakim dniu doręczona została decyzja, organ podatkowy powinien to wyjaśnić. Dopiero wtedy może stwierdzić przekroczenie terminu na wniesienie odwołania
Wynika tak z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 21 maja 2008 r. (I SA/Op 71/08). Spór dotyczył tego, czy zachowany był termin na wniesienie odwołania od decyzji i, co jest z tym związane – kiedy podatnikowi rzeczywiście doręczono pismo.Izba skarbowa twierdziła, że odwołanie od decyzji urzędu skarbowego wniesione zostało po upływie 14-dniowego terminu przewidzianego na jego sporządzenie. Z jej ustaleń wynikało, że decyzja doręczona była w innym terminie, niż twierdził podatnik. Swoje ustalenia oparła na danych wynikających z potwierdzenia odbioru przesyłki listowej.Nie zgodził się z nimi podatnik i złożył skargę do sądu. Dołączył do niej dokument wystawiony przez centrum sieci pocztowej urzędu pocztowego. Dowodu tego nie uznała wcześniej izba skarbowa. Twierdziła, że jest to dowód wewnętrzny poczty i nie może zastąpić danych wynikających z potwierdzenia odbioru. Innego zdania był podatnik. Podkreślał, że dowód wysta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA