fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Kiedy sprzedający nie musi rejestrować na siebie sprowadzonego do Polski auta osobowego

Zamierzam kupić nowy samochód, który został sprowadzony do Polski przez osobę fizyczną. Sprzedający kupił go w Niemczech jako samochód podilerski. Chcę jednak, aby ten, który sprowadził auto, poniósł również ciężar wszystkich opłat, w tym oczywiście zapłacił akcyzę. Czy jest to możliwe bez konieczności rejestrowania auta na niego?
Odpowiada Jakub Matusiak, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Pricewaterhouse-Coopers:
Już na wstępie należy zaznaczyć, że rejestracja pojazdu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym jest niezależna od obowiązków podatkowych oraz obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska, związanych z przywozem samochodu osobowego do Polski. W sytuacji przedstawionej przez pana wypełnienie tych obowiązków jest obligatoryjne właśnie dla osoby sprowadzającej samochód z Niemiec do Polski.
Przede wszystkim osoba dokonująca nabycia wewnątrzwspólnotowego auta jest zobowiązana do złożenia we właściwym urzędzie celnym deklaracji uproszczonej w podatku akcyzowym (AKC-U). Musi to zrobić w ciągu pięciu dni, licząc od dnia sprowadzenia pojazdu. Osoba ta musi także dokonać zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji AKC-U według właściwej stawki. Dziś stawka akcyzy zależy jedynie od pojemności silnika i wynosi 13,6 proc. dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2 litrów oraz 3,1 proc. dla pozostałych. Akcyza musi zostać zapłacona nie później niż z chwilą rejestracji pojazdu. W opisanej sytuacji warto jednak pamiętać, aby sprzedający zapłacił akcyzę wcześniej, tj. wraz ze złożeniem deklaracji AKC-U, jako że rejestrować samochód będzie dopiero pan, a termin na rejestrację jest ograniczony i wynosi 30 dni od sprowadzenia samochodu.
Jednocześnie osoba, która sprowadza auto do kraju, powinna zwrócić się do urzędu celnego, w którym dopełniła formalności związanych z podatkiem akcyzowym, z wnioskiem o wydanie potwierdzenia jego zapłaty. Jeśli osoba ta sprzeda panu samochód jeszcze przed jego zarejestrowaniem w Polsce, to jej obowiązkiem będzie również przekazanie panu uzyskanego potwierdzenia. Proszę pamiętać o odebraniu tego dokumentu, bo jego przedstawienie w wydziale komunikacji jest konieczne do zarejestrowania pojazdu.
Osoba, która sprowadziła do kraju nowy samochód, jest zobowiązana do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym stosownej informacji na formularzu VAT-23. Musi też obliczyć i zapłacić VAT w terminie 14 dni od otrzymania samochodu lub dnia wystawienia faktury przez dostawcę – w zależności od tego, które ze zdarzeń jest wcześniejsze. Podstawą do wyliczenia podatku VAT powinna być co do zasady wartość samochodu powiększona o należną akcyzę. Na podstawie formularza VAT-23, kopii faktury dokumentującej zakup auta i potwierdzenia zapłaty podatku VAT właściwy naczelnik urzędu skarbowego powinien wydać zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku (VAT-25). W świetle przepisów o recyklingu pojazdów ten, kto przywozi nowe auto z Niemiec (tzw. wprowadzający), powinien też uiścić 500 zł opłaty recyklingowej. Dowód wpłaty powinien zawierać dane identyfikujące pojazd, od którego została ona wniesiona, bo przedstawienie tego dowodu jest wymagane podczas rejestracji. Dopiero więc po wypełnieniu tych wszystkich obowiązków przez osobę przywożącą auto możliwa będzie jego sprzedaż bez konieczności rejestrowania pojazdu przez sprowadzającego.
Pamiętajmy, że co do zasady sprzedaż auta przed pierwszą rejestracją w kraju stanowi kolejną, obok wewnątrzwspólnotowego nabycia, czynność opodatkowaną podatkiem akcyzowym. Nie oznacza to jednak, że w razie sprzedaży auta sprowadzonego z innego państwa UE, przed jego rejestracją w kraju akcyza będzie płacona podwójnie. Przepisy ustawy akcyzowej wprowadzają regulacje pozwalające na obniżenie kwoty akcyzy należnej z tytułu sprzedaży auta przed pierwszą rejestracją o kwotę akcyzy zapłaconą podczas nabycia. To uprawnienie przysługuje jednak jedynie podmiotom mającym status podatnika podatku akcyzowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA