fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Bank ofert - ocena w skali od 1 do 5

Spokojny Sen Dominet Banku **
Spokojny Sen to trzyletni produkt struktryzowany oparty na indeksie DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced ER, obejmującym kontrakty terminowe na 23 surowce rolne. Największy udział mają w nim soja, pszenica i kukurydza. Podstawą naliczenia potencjalnego zysku będzie uśredniona wartość indeksu obliczona na podstawie 12 dokonywanych co kwartał odczytów. Bank nie publikuje przewidywanych wyników Spokojnego Snu. O taką prognozę można się pokusić na podstawie historycznych wyników indeksu, który w ciągu minionych trzech lat zyskał około 34 proc. Wskaźnik udziału we wzroście indeksu ma być ustalony w przedziale 60 – 80 proc., oznaczałoby to zysk rzędu 20 – 27 proc., czyli efektywnie ok. 6,4 – 8,4 proc. rocznie, i to przy założeniu, że zysk jest wyliczany na podstawie jednorazowego, końcowego odczytu wartości indeksu. Tymczasem w produkcie Dominet Banku zastosowany został mechanizm uśredniania, który z reguły działa na niekorzyść inwestora i obniża stopę zwrotu. Gdy weźmiemy pod uwagę, że napędzane siłą spekulacji ceny surowców rolnych już teraz są bardzo wysokie, trudno się za trzy lata spodziewać podobnego albo lepszego wyniku. Na pocieszenie pozostaje gwarancja zwrotu całości powierzonego kapitału w przypadku spadku indeksu. Subskrypcja trwa do 14 lipca 2008 r., a minimalna wpłata to 1000 zł.
Michał Ziętal, Wealth Solutions
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA