fbTrack

Nieruchomości

Uchwała w sprawie remontu

Nasz budynek jest w kiepskim stanie i wymaga remontu. Ostatnio zarząd wspólnoty zapowiedział podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na ten cel. W związku z tym mam kilka pytań.
Jakie są formalne warunki dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont przez wspólnotę mieszkaniową? Czy wystarczy równo 50 procent głosów poparcia, czy musi to być więcej? Czy wszyscy członkowie zarządu wspólnoty muszą głosować za, żeby taka uchwała była ważna? Czy też, jeżeli ktoś z zarządu się wyłamie, to uchwała straci moc? W jaki sposób powinno się odbyć głosowanie?
Odpowiada Krzysztof Dziewior,Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego – Sposób podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową reguluje ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z artykułem 23 tej ustawy uchwały wspólnoty mieszkaniowej mogą być podejmowane na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów, a także w sposób mieszany, to znaczy uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Wszystkie uchwały wspólnoty zapadają większością głosów właścicieli liczoną według ich udziałów, chyba że w umowie lub w podjętej uchwale w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Zarząd wspólnoty i poszczególni członkowie tego zarządu nie są uprzywilejowani w przyjętym przez wspólnotę trybie głosowania. Głos oddany przez nich nie jest traktowany inaczej niż głosy oddane przez innych. Uchwała, jaką podejmują członkowie wspólnoty, daje zarządowi upoważnienie do zaciągnięcia kredytu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL