fbTrack

Rekompensata za trudy służbowej przeprowadzki powinna być nieopodatkowana

Rekompensata za trudy służbowej przeprowadzki powinna być nieopodatkowana Firma może osłodzić pracownikom przeprowadzkę w inne miejsce pracy. Tym bardziej że przepisy przewidują zwolnienie rekompensaty od podatku
Urzędy uważają jednak, że ulga dotyczy tylko osób pozostających w stosunku służbowym, np. celników.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) zwolnione są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Przepis mówi o pracownikach, nie dzieląc ich na poszczególne kategorie. Natomiast z art. 12 ust. 4 updof wynika, że pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Wydaje się więc, że zakres zwolnienia nie powinien budzić wątpliwości.Oczywiście muszą być też spełnione inne warunki. Przeniesienie musi być służbowe, czyli związane z poleceniem pracodawcy. Przeprowadzka musi nastąpić w trakcie zatrudnienia i nie może...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL