Sprzedając drzewka, mamy prawo do ryczałtu

Chciałbym założyć szkółkę i sprzedawać roczne drzewka. Czy mogę rozliczać się na zasadach ryczałtu?
Tak Może pan skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Sprzedaż rocznych drzewek jest klasyfikowana jako sprzedaż towarów o symbolu PKWiU 02.01.5 (sadzonki ze szkółek leśnych). Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.), w szczególności art. 8, nie wyklucza opodatkowania w tej formie tego rodzaju przychodów. Moim zdaniem będą one opodatkowane stawką ryczałtu przewidzianą dla przychodów z działalności wytwórczej (jak wynika z treści pytania, sprzedawane mają być drzewka z założonej przez pana szkółki). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy będzie to stawka 5,5 proc.Autor jest współpracownikiem Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL