fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 24 kwietnia 2008

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI
>> minister obrony narodowej trzy rozporządzenia (jedno nowe, dwa zmienione) poświęcił żołnierzom zawodowym, a konkretnie: – udzielaniu im pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowaniu na studia albo naukę w kraju lub za granicą,
– wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące im oraz kandydatom na żołnierzy zawodowych, – umundurowaniu i wyekwipowaniu oraz ubiorom cywilnym (DzU nr 59, poz. 362, 363 i 364) RADIOLOGIA, RENTGEN >> na podstawie ustawy – Prawo atomowe minister zdrowia wydał dwa rozporządzenia dotyczące: – minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych, – bazy danych urządzeń radiologicznych (DzU nr 59, poz. 365 i 366) INNOWACYJNA GOSPODARKA >> minister rozwoju regionalnego określił przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działań określonych w programie innowacyjnym „Gospodarka 2007 – 2013” (DzU nr 68, poz. 414)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL