fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Roczna weryfikacja raportów ZUS do 30 kwietnia

Tydzień został nam na sprawdzenie rozliczeniowych dokumentów ubezpieczeniowych, jakie sporządziliśmy i przekazaliśmy za ubiegły rok
Oczywiście pod warunkiem że błędów nie wykryliśmy i nie poprawiliśmy wcześniej. Składane formularze powinniśmy bowiem sprawdzać na bieżąco, a znalezione nieprawidłowości korygować w ciągu siedmiu dni. Taki też termin wiąże nas, gdy ZUS przyśle zawiadomienie o potrzebie poprawek. Aby jednak usunąć wszystkie uchybienia, ustawodawca wprowadził konieczność rocznego bilansu dokumentów ubezpieczeniowych. Obowiązek taki wynika z art. 41 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).Gdy stwierdzimy omyłki w badanych drukach, przekazujemy poprawne w trybie korekty razem ze skorygowaną deklaracją rozliczeniową ZUS DRA za dany miesiąc. Do tej ostatniej załączamy tylko skorygowane raporty. Nie musimy jednak poprawiać dokumentów, jeśli błąd doprowadziłby do redukcji lub podniesienia podstawy wymiaru składek o kwotę nieprzekraczającą 2,20 zł. Nie dotyczy to jednak osób, któ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA