Wspólnik podlega ubezpieczeniom nawet w trakcie dłuższego wyjazdu

W dwójkę prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. To ona zgłosiła nas do ubezpieczeń i opłaca składki za nas i za dwóch pracowników. Z powodów rodzinnych wspólnik wyjeżdża na pół roku do Kanady. Czy można go wyrejestrować na ten czas z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego?
Obowiązek ubezpieczeń osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Wspólnicy spółki cywilnej mogą się rozliczać indywidualnie jako przedsiębiorcy. Stanowi tak art. 13 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Są wówczas płatnikami na własne ubezpieczenia, zgłaszając się na formularzu ZUS ZFA, a jako ubezpieczeni – na ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub na ZUS ZZA – tylko do zdrowotnego. Należne składki wykazują w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.Natomiast płatnikiem składek za pracowników jest spółka. Może też ona pełnić taką funkcję w stosunku do wspólników, zgłaszając ich do ubezpieczeń i składając za nich imienne raporty miesięczne oraz ujmując składki w deklaracji rozliczeniowej.Wybór sposobu rozliczeń z ZUS zależy od ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL