Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest opodatkowana

Firmy mają problemy z ustaleniem, czy zbycie części majątku jest obciążone VAT. Jeśli nieprawidłowo opodatkowały transakcję, nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego, może za to zapłacić PCC
Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2008 r. (III SA/ Wa934/07; opisywany w DF z 6 marca br. w artykule "Wydzielenie części firmy bez VAT") na nowo otworzył dyskusję na temat opodatkowania VAT transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG). Jak wskazano bowiem w orzeczeniu, pojęcie „przedsiębiorstwo” w rozumieniu ustawy o VAT powinno oznaczać każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służący do realizacji określonych działań gospodarczych bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu. W konsekwencji, zdaniem sądu, każda transakcja obejmująca zorganizowany zespół składników majątkowych nie powinna podlegać przepisom ustawy o podatku VAT.Co istotne, orzeczenie WSA jest sprzeczne z dotychczasowym jednolitym stanowiskiem organów podatkowych oraz powszechnie przyjętą praktyką obrotu gospodarczego. Do tej pory przyjmowano bowiem, że opodatkowaniu VA...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL