fbTrack

Podatki

Inwestor może odliczyć nie tylko cenę akcji

Osoby uzyskujące dochody na giełdzie mają problemy z wypełnieniem zeznania. To dlatego, że nie wszystkie koszty wynikają z informacji przekazywanej im przez biura maklerskie
W znacznej części podatnicy muszą więc samodzielnie podejmować decyzję, które wydatki mogą odliczyć od osiągniętych przychodów.
Tymczasem nie jest to łatwe. Po pierwsze dlatego, że przepisy nie są precyzyjne. Po drugie, ich interpretacja przez urzędy skarbowe nie jest jednolita i się zmienia. Na szczęście czasem na korzystniejszą dla podatników. Przykładem są odpowiedzi dotyczące wydatków związanych z pożyczką na zakup akcji. – Obecnie nie ma już wątpliwości, że prowizja i odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup akcji mogą być zaliczone do kosztów, nawet jeśli ze względu na redukcję zleceń kupna inwestor w praktyce nie skorzystał ze środków przyznanych przez bank. Urzędy są także zgodne, że taka prowizja jest kosztem dopiero w roku, w którym następuje sprzedaż akcji – mówi Marek Gadacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.
Nie znaczy to jednak, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.– Co do momentu ujęcia odsetek pojawią się wątpliwości. Znany jest pogląd, że należy je rozliczać tak samo jak prowizje, ale istnieją także interpretacje nakazujące zaliczanie ich do kosztów w momencie zapłaty, czyli na ogólnych zasadach przewidzianych dla odsetek. Wydaje się, że to pierwsze podejście jest bardziej uzasadnione i mniejsze jest ryzyko, że zostanie zakwestionowane – uważa Marek Gadacz. Najwięcej wątpliwości wśród osób grających na giełdzie budzą różnego rodzaju wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z giełdy. Chodzi o prenumeratę prasy fachowej, opłaty za dostęp do serwisów internetowych, kursy i szkolenia dla inwestorów giełdowych. – Tego rodzaju wydatki nie powinny być kwestionowane przez urzędy skarbowe. Oczywiście podatnik musi umieć wykazać ich związek z osiąganymi przychodami. Należy po prostu zachować zdrowy rozsądek: nie będzie problemu z przekonaniem urzędu skarbowego, że jest kosztem szkolenie dla osób inwestujących na giełdzie, ale odliczenie od przychodów z giełdy opłaty za studia prawnicze raczej nie zostanie już zaakceptowane. Podobnie z prenumeratą. Gdy będzie to „Parkiet”, czyli gazeta giełdowa, to możliwość zaliczenia do kosztów nie powinna budzić wątpliwości. Raczej jednak nie przekonamy urzędu, by pozwolił odliczyć od przychodów cenę czasopism motoryzacyjnych, bo kupujemy na giełdzie akcje firm z tej branży – mówi Andrzej Paczuski, partner w spółce KPT Doradcy Podatkowi. Inwestorzy mogą więc zaliczyć do kosztów nie tylko cenę zakupu akcji, ale także inne wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Potwierdzają to udzielane inwestorom interpretacje, np. odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2008 r. (nr IPPB2/415-627/07-2/AF). Osoba, która wystąpiła z pytaniem przed sprzedażą udziałów, podpisała umowę z firmą doradczą. Dotyczyła ona wyceny udziałów, pomocy w opracowaniu ofert, wsparcia w trakcie negocjacji z nabywcą. Izba potwierdziła, że honorarium firmy doradczej jest kosztem, który może być uwzględniony w PIT-38. Muszą jedynie być spełnione warunki z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, czyli poniesienie wydatków w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Piotr Cieślak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych W ubiegłym roku giełdową deklarację PIT-38 złożyło około 540 tys. osób,a połowa z nich wykazała zyski. Z naszych informacji wynika, że inwestorom największe trudności sprawiało rozliczenie prawa poboru. Inwestorzy mieli również kłopot z kalkulacją podatku, ponieważ jego wartość wynikająca z wysłanej przez biuro maklerskie informacji była inna niż wyliczenia inwestorów. Jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jesteśmy za zniesieniem podatku od zysków kapitałowych. Początkowo, w okresie przejściowym, proponujemy jednak wprowadzenie ulgi podatkowej dla wszystkich dochodów kapitałowych. Według naszej propozycji wynosiłaby ona 60 tys. zł i objęłaby znakomitą większość inwestorów giełdowych. Dzięki temu nie musieliby oni co roku wypełniać dodatkowej deklaracji PIT-38. w.i. masz pytanie, wyślij e-mail do autorak.pilat@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL