fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 63 z 17 kwietnia 2008

Ustawy (poz. 393 – 394), dwie z 18 marca:
• o zmianie ustawy o rachunkowości; wejdzie w w życie 1 stycznia 2009 r., lecz niektóre przepisy 2 maja bieżącego roku, • o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; od 2 maja.
Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 395 – 396), z 2 i 3 kwietnia, w sprawie: • wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (zmiana); od 17 czerwca, • warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu; od 2 maja. Zobacz treść Dz.U. nr 63
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL