Trudno jest skorygować błędne wypowiedzenie zmieniające

Nie wolno dokonywać w drodze aneksu zmian we wręczonym wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy lub płacy
Szef wręczył trzymiesięczne wypowiedzenie zmieniające, podając, że upłynie 15 czerwca. Zgodnie z kodeksem pracy skończy się natomiast 30 czerwca. Zwalniany odwołał się do sądu pracy, kwestionując wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Czy możemy jeszcze zmienić wadliwą datę, wskazaną w wypowiedzeniu?Nie. Dokonywanie zmian we wręczonym wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy lub płacy w drodze aneksu jest niedopuszczalne. W świetle art. 300 kodeksu w sprawach nieunormowanych w prawie pracy do stosunku pracy stosujemy przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Według art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, składane komuś innemu, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z wypowiedzeniem lub wcześniej. A wypowiedzenie jest oświadczeniem woli pracodawcy adresowanym do podwładn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL