Pomyłki spowodują, że izba odrzuci pismo przedsiębiorcy

Jeśli odwołanie od decyzji urzędu skarbowego nie zawiera wszystkich koniecznych elementów i podatnik ich nie uzupełni, izba skarbowa może pozostawić je bez rozpatrzenia
W praktyce zdarza się, że przygotowując odwołanie, popełnimy jakiś błąd, zapomnimy podać istotnej informacji albo podamy tylko zarzuty bez przytaczania dowodów na ich poparcie. Nie spowoduje to, że odwołanie będzie nieskuteczne. Przynajmniej nie od razu.Najpierw bowiem, jeśli organ podatkowy stwierdzi, że pismo ma braki formalne, wezwie nas do ich usunięcia. Dopiero wtedy, gdy nie uzupełnimy ich w wyznaczonym czasie, to mimo że urząd skarbowy przekaże nasze pismo izbie, ta będzie mogła wydać decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia (>patrz niżej wypowiedź eksperta). Co istotne postanowienie to jest ostateczne i nie można się od niego odwołać.Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2000 r. (III SA 111/99). Czytamy w nim: „niepodanie przez stronę w wyznaczonym terminie elementów wymaganych przez art. 222 ordynacji podatkowej pociąga (…) za sobą konieczność wydania decyzji o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL