fbTrack

Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko GIP z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rekompensowania dyżurów medycznych przypadających w niedziele (GPP-302-4560-202 /08/PE)

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie informuje, że po 1 stycznia 2008 r.:
Zgodnie z art. 32j ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89) do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio art. 1511 § 1-3 k.p. W praktyce oznacza to, że każda godzina dyżuru opłacana jest w taki sposób jak praca w godzinach nadliczbowych. Jest to jednak wynagrodzenie normalne za pełnienie dyżuru medycznego. Takie wynagradzanie nie zwalnia zatem pracodawcy z obowiązku rekompensowania dyżuru medycznego pełnionego w niedzielę zgodnie z regułami wynikającymi z art. 15111 k.p. Może zatem w praktyce okazać się, że pracownik medyczny pełniący dyżur w niedzielę, któremu nie zrekompensowano takiej pracy dniem wolnym w innym terminie, nabędzie jednocześnie prawo do dodatku przewidzianego w art. 32j ust. 4 ustawy o zoz, jak i dodatku z art. 15111 § 2 k.p. mgr Piotr Wojciechowski
wicedyrektor Departamentu Prawnego
Źródło: ROL

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL