Nierzetelna księga podstawą szacowania

Jeśli urząd stwierdzi, że księga przychodów i rozchodów jest nierzetelna, może oszacować podstawę opodatkowania i określić zobowiązanie w VAT
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku 9 kwietnia 2008 r. (I SA/Bk 42/08).Przedsiębiorca był zwolniony z podatku VAT. Urząd podczas kontroli stwierdził u niego nieprawidłowości w rozliczeniu. Uznał podatkową księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną, oszacował podstawę opodatkowania, określił też zobowiązanie w VAT. Czy mógł tak zrobić? Izba skarbowa utrzymała jego decyzję, a sąd oddalił skargę podatnika. Stwierdził, że art. 109 ust. 2 ustawy o VAT stanowi regulację szczególną w stosunku do art. 23 ordynacji podatkowej, który określa przesłanki ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Przepisy ustawy o VAT pozwalają na oszacowanie w razie stwierdzenia nierzetelności ksiąg podatkowych, natomiast ordynacja podatkowa uzależnia to od dodatkowych czynnikódnie uznały księgi za nierzetelne, co stanowi przesłankę oszacowania podstawy opodatkowania i określenia zobowiązania w podatku VAT....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL