VAT odliczymy także z biletu

Przedsiębiorcy mogą odzyskać VAT nie tylko z faktur. Także inne dokumenty uprawniają do odliczenia, m.in. dowody zapłaty za przejazd autostradą
Wymienia je § 20 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. (DzU nr 95, poz. 798 ze zm.). Podatek naliczony można więc odliczyć także z:> biletów jednorazowych, wydawanych przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają dane:– nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,– numer i datę wystawienia biletu,– odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,– kwotę należności wraz z podatkiem,– kwotę podatku,> dowodów zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:– nazwy i numery NIP sprzedawcy i nabywcy,– kwotę należności wraz z podatkiem,– kwotę podatku,> dowodów zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:– nazwę i NIP sprzedawcy,– numer ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL