Zarobki pedagoga w dwóch szkołach rozliczamy w ZUS odrębnie

Zespół oświaty samorządowej jest często płatnikiem dla szkół na swoim terenie. Nie oskładkowuje jednak łącznie przychodów nauczyciela: z etatu w jednej placówce i ze zlecenia w drugiej
–Zespół oświaty samorządowej jest płatnikiem składek za dziesięć szkół. Nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę w jednej ze szkół i równocześnie na zlecenie w innej. Jak odprowadzać za niego składki? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracowników oraz zleceniobiorców są w zasadzie pracodawca i zleceniodawca. Odstępstwo od tej zasady dotyczy zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Płatnikiem może dla nich być jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka ta rozlicza wtedy i opłaca składki za wszystkich pracowników szkół i przedszkoli znajdujących się na jej terenie w pojedynczej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.Płatnikiem może być również każda za szkół odrębnie dla swojego personelu. Pracownikiem dla celów ubezpieczeń społecznych jest nie tylko zatrudniony na umowę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL