fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odszkodowania za grunty pod budowę wałów wypłaci inwestor

Słubice chcą się lepiej zabezpieczyć przed powodzią i budują wały
Rzeczpospolita, Bartek Jankowski
Właścicielem nieruchomości pod budowę wałów przeciwpowodziowych jest inwestor.

Inwestorów wylicza specustawa przeciwpowodziowa z 2010 r. Mogą to być tylko podmioty reprezentujące Skarb Państwa albo jednostki samorządowe. W zależności od tego, kto jest inwestorem, nieruchomości przeznaczone w trybie tej ustawy pod lokalizację inwestycji przeciwpowodziowej stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną województwa lubuskiego. – Organ wydający decyzję nie może więc sam wybierać, na kogo przechodzi własność nieruchomości – powiedział sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Kość niezgody

Woj. lubuskie, będące inwestorem, wystąpiło do wojewody o pozwolenie na realizację inwestycji przeciwpowodziowych w Słubicach. Wielka woda najbardziej dotknęła to miasto w 1997 r. Po raz drugi zagroziła mu w 2010 r. Z obiecanym wsparciem funduszy europejskich powstały wtedy plany budowy systemu zabezpieczeń. W 2015 r. kosztem 160 mln zł miał być wzmocniony istniejący 7-km wał i zbudowany 6-km wał boczny.

– Kością niezgody stało się to, kto ma finansować odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę wałów – wyjaśnia Dominik Borowiec z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zarząd województwa odwołał się od decyzji o lokalizacji inwestycji do ministra infrastruktury i rozwoju. W jego opinii wojewoda błędnie przyjął, że grunty przejęte pod budowę wałów stają się własnością inwestora, który jest też zobowiązany do wypłacenia odszkodowań. Zdaniem województwa powinny one przejść na własność Skarbu Państwa, łącznie z obowiązkiem wypłaty odszkodowań.

Kto jest właścicielem

Minister uznał zarzut za bezzasadny i podtrzymał decyzję o lokalizacji inwestycji. Nie można twierdzić, że skoro budowle i urządzenia przeciwpowodziowe oraz same wały są własnością Skarbu Państwa, to należy do niego również grunt pod nimi – wywodził minister.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę województwa, a NSA stwierdził bezzasadność skargi kasacyjnej. Oba sądy doszły do wniosku, że to, do kogo mają należeć nieruchomości przejmowane na podstawie specustawy przeciwpowodziowej, uzależnione jest od tego, kto jest inwestorem i czyje interesy reprezentuje: Skarbu Państwa czy jednostki samorządu.

Przed obciążeniem budżetu samorządowego odszkodowaniami za nieruchomości pod wały przeciwpowodziowe uratowała województwo lubuskie nowelizacja specustawy. Zgodnie z jej obecnym brzmieniem wśród inwestorów wymienionych w art. 2 ust. 2 jest marszałek województwa działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

sygnatura akt: II OSK 651/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA