fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wynajmowany lokal warto ubezpieczyć

www.sxc.hu

Chcę wynająć mój lokal na biuro, ale co będzie, gdy najemca mi go zniszczy albo uszkodzi sąsiednie lokale? Kto za to odpowie i zapłaci? – pyta czytelnik.

Wynajęcie lokalu osobie trzeciej w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej wiąże się ze znacznym ryzykiem. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy najemca spowoduje zniszczenia w wynajmowanym lokalu. Co więcej, na skutek różnych działań najemcy może dojść do powstania szkody w lokalach sąsiednich.

Najemca np., dokonując niewłaściwego podłączenia sprzętu biurowego, spowoduje zwarcie instalacji elektrycznej skutkujące pożarem w lokalu, który następnie rozprzestrzeni się na pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio nad nim. Innym przykładem szkody może być często zdarzające się zalanie. Co istotne, najemca ponosi odpowiedzialność tylko za te szkody, które powstały z jego winy, np. gdy do zalania dojdzie na skutek pozostawienia na dłuższy czas odkręconego kranu.

Co powinien zrobić właściciel wynajmowanego lokalu, gdy obawia się szkód, które może spowodować najemca? Najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym wynajmującemu zabezpieczenie własnej nieruchomości, jest wynajęcie lokalu podmiotowi posiadającemu ubezpieczenie OC najemcy.

Przed podpisaniem umowy najmu warto się zapoznać z treścią umowy ubezpieczenia OC, którym objęty jest najemca, bowiem nie każde ubezpieczenie OC pokryje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego występującego w roli najemcy. Wielu ubezpieczycieli stosuje w ogólnym ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy klauzule wyłączające odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z najmem nieruchomości. Przykładem takiego zapisu jest klauzula wyłączenia szkód w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. W takim przypadku konieczne jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez objęcie szkód powstałych w związku z najmem nieruchomości.

Kolejną istotną kwestią wymagającą sprawdzenia przed zawarciem umowy najmu jest suma gwarancyjna, określająca maksymalny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jako że ubezpieczenie to obejmuje szkody zarówno w wynajmowanym lokalu, jak i pomieszczeniach sąsiednich, warto zadbać, aby suma gwarancyjna odpowiadała wysokością wartości hipotetycznych szkód, które może spowodować najemca.

Bez wątpienia ubezpieczenie OC najemcy stanowi ochronę dla obu stron umowy najmu. Wynajmujący może wówczas dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, co np. ze względu na wypłacalność wydaje się łatwiejsze. Najemca natomiast jest zabezpieczony przed roszczeniami właścicieli wynajmowanego lokalu oraz lokali sąsiednich.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA