Spółka nie odpowiada za błędy urzędu przy wydawaniu NIP

Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek nieprawidłowości w działaniu organów podatkowych, wydana została błędna decyzja o nadaniu numeru NIP? Czy korygować wszelkie deklaracje podatkowe oraz wystawione i otrzymane faktury?
Wystąpiliśmy do urzędu skarbowego (tzw. duży urząd) o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Jego pracownik poinformował nas, że w naszej sprawie toczy się postępowanie o unieważnienie numeru NIP, o czym nic nie wiedzieliśmy. W 2005 r. złożyliśmy do tego urzędu wniosek o nadanie numeru NIP. Poinformowano nas wówczas, że nie jest to właściwy urząd (mimo 33 proc. kapitału zagranicznego w spółce) i odesłano do innego – według właściwości miejscowej. Ten urząd wniosek przyjął i nadał numer NIP. Teraz jednak stwierdził, że wydał decyzję bezprawnie, ponieważ od samego początku właściwy dla nas był tzw. duży urząd. W związku z tym przesłał wniosek o uznanie decyzji za nieważną do izby skarbowej, a jego kopię do wiadomości dużego urzędu. Jakie to ma dla nas skutki? Czy musimy korygować wszelkie deklaracje podatkowe, wystawione i otrzymane faktury? Spółka nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji nieprawidłowości w działaniu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL