fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Ponaglenie organu podatkowego

Jarosław Ziobrowski
materiały prasowe
Jednak jeśli organ podatkowy nie podejmuje jakichkolwiek czynności w sprawie, to podatnik może na to zareagować. Służy temu ponaglenie organu podatkowego.

Rz: Czy przedsiębiorca, który czeka bezskutecznie na rozstrzygnięcie swojej sprawy przez urząd skarbowy, może wpłynąć na przyspieszenie wydania decyzji?

Jarosław Ziobrowski, adwokat: Tak. W wielu przypadkach jest to możliwe. Organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w terminie. Wówczas organ musi podać przyczyny niedo- trzymania terminu i wyzna- czyć nowy (art. 140 o.p.).

Jednak jeśli organ podatkowy nie podejmuje jakichkolwiek czynności w sprawie, to podatnik może na to zareagować. Służy temu ponaglenie organu podatkowego.

Jak prawidłowo należy je złożyć?

Przedsiębiorca powinien napisać wniosek zawierający jego dane, sygnaturę sprawy, datę jej wszczęcia oraz uzasadnienie, dlaczego prosi o podjęcie działań i wyznaczenie terminu rozstrzygnięcia sprawy. Podatnik może np. uzasadnić, że od momentu doręczenia mu decyzji o wszczęciu postępowania nie otrzymał żadnego innego pisma, mimo iż minęło już dwa miesiące i nie został podany inny termin rozstrzygnięcia sprawy. Co ważne, tego typu wniosek nie podlega żadnym opłatom.

Ponaglenie składa się do organu podatkowego wyższego stopnia niż prowadzący postępowanie (art. 141 § 1 pkt 1 o.p.). Przykładowo jeśli trwające zbyt długo postępowanie podatkowe prowadzi naczelnik urzędu skarbowego, to ponaglenie należy złożyć do dyrektora izby skarbowej. Jeśli natomiast sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub izby celnej, to ponaglenie składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wówczas, jeśli ponaglenie zostanie uznane za uzasadnione, to wyznaczony zostaje dodatkowy termin załatwienia sprawy. Ponaglenie może też wywołać skutki wobec urzędnika prowadzącego postępowanie, który za niezałatwienie sprawy w terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Czy w praktyce jest to rozwiązanie często stosowane?

Ponaglenie organu podatkowego to środek coraz częściej stosowany w praktyce biznesowej. Przedsiębiorcy używają go zwłaszcza wtedy, gdy rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy np. zwrotu VAT czy też ma mieć inne pozytywne dla nich skutki. Jednak są też sytuacje, kiedy opóźnienie może być dla nich korzystne.

Czy jest to rozwiązanie skuteczne?

To, czy ponaglenie przynosi efekt, zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Jeśli stan faktyczny jest zawiły, to organ podatkowy może tłumaczyć, że potrzebuje więcej czasu na zgromadzenie odpowiednich materiałów i wydanie rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, że przepisy ordynacji podatkowej zostały uchwalone kilkanaście lat temu, więc zawarte w nich terminy niejednokrotnie nie przystają do rzeczywistości. Zdarza się np., że organ podatkowy zwraca się o informacje do organu z innego kraju UE, a wówczas postępowanie automatycznie się przedłuża.

—rozm. Monika Pogroszewska

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA