fbTrack

Nieruchomości

Właściciel lokalu bez księgi wieczystej

Kupiłam od dewelopera jedno z ostatnich mieszkań w gotowym już budynku, gdzie działa wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota ta odmawia mi jednak prawa głosu na zebraniach.
Argumentuje, że skoro mój lokal nie ma jeszcze księgi wieczystej, to formalnie nie mam prawa głosu, bo nie jestem oficjalnie wpisana w sądzie jako właścicielka. Sam akt notarialny wspólnocie nie wystarczy. Czy słusznie? - A. C.
Odpowiada Paweł Puch, prawnik, serwis oferty.net – Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna mieć formę aktu notarialnego, a do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Oznacza to, że dopiero wpis do księgi wieczystej tworzy nowy stan prawny. Przy takiej konstrukcji prawnej lokal mieszkalny jako odrębna nieruchomość powstaje dopiero w chwili założenia dla niego księgi wieczystej.
Często takim „niezupełnym” właścicielom mieszkań wspólnoty odmawiają – do czasu założenia księgi wieczystej – ich praw związanych z członkostwem we wspólnocie mieszkaniowej. Jednak takie postępowanie trzeba uznać za błędne, choć taki wniosek można wyciągnąć z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali. Wprawdzie okres od dnia zawarcia aktu notarialnego i złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej do dnia dokonania takiego wpisu jest okresem pewnego zawieszenia, jednak nie można przyjąć, że w okresie tym nabywca nie może korzystać z uprawnień członka wspólnoty mieszkaniowej. Takie czynności członków wspólnoty, jak na przykład głosowanie przy podejmowaniu uchwał, są traktowane jako ważne. Zatem nabywca, mimo że nie jest jeszcze pełnoprawnym właścicielem mieszkania (bo czeka na wpis w księdze wieczystej), może brać udział w zebraniach wspólnoty i głosować tak jak każdy inny właściciel. Powyższą interpretację potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 2.10.2007 roku (sygn. akt I ACa 756/07). Sąd orzekł, że z uprawnień członka wspólnoty mieszkaniowej nabywca lokalu może korzystać jeszcze przed wpisem do księgi wieczystej prawa odrębnej własności lokalu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL