fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas na zmiany. Konstytucja

Kontrola wyborców dzięki okręgom jednomandatowym

Paweł Kukiz
Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Bezpieczeństwo państwa winno być domeną działań rządu

1. System prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy? Gdzie powinien znajdować się środek ciężkości władzy wykonawczej? Jak powinny być rozbudowane uprawnienia ośrodka, który miałby dominować, jak należy ograniczyć kompetencje drugiego, by uniknąć wyniszczających sporów?

Należy pozostawić system parlamentarno-gabinetowy. Określona w aktualnej Konstytucji RP relacja między rządem a prezydentem nie musi ulegać radykalnej zmianie. Głównym ośrodkiem władzy wykonawczej powinien być rząd. Należy jednak wzmocnić pozycję rządu w parlamencie. Może to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie większościowego systemu wyborczego realizowanego w JOW, który ułatwi tworzenie większości rządowej. Sprawi by poseł był odpowiedzialny przed wyborcą w swoim okręgu a nie przed szefem partii politycznej.

 

2. Czy należy zmienić kompetencje Sejmu i czy należy utrzymywać Senat? Jaka powinna być liczebność obu izb i czy należy zmienić sposób wyboru parlamentarzystów? Czy mandat mogliby sprawować samorządowcy? Czy należy utrzymywać immunitet w obecnym zakresie?

Senat RP jest izbą nieproduktywną. Jego ewentualne pozostawienie powinno się wiązać ze zmianą zasad jego tworzenia. Może się utrzymać jako izba licząca kilkadziesiąt członków, reprezentująca samorządy, uczelnie, stowarzyszenia i korporacje. Kompetencje Sejmu RP można zachować. Trzeba jednak zmienić zasady jego wybierania. Należy odejść od systemu proporcjonalnego i wprowadzić system większościowy z JOW. Demokracja parlamentarna może jednak dać efekt w postaci sprawnego państwa. Da taki efekt, jeżeli zostanie skorelowana właśnie z większościowym systemem wyborczym, realizowanym w JOW. Może to sprzyjać tworzeniu stabilnych rządów, ustanowieniu jednoznacznej odpowiedzialności za sprawowanie władzy, a ponadto pogłębieniu demokracji, pełnemu wykorzystaniu praw politycznych, w tym wyborczych, budowaniu autentycznych więzi między klasą polityczną i społeczeństwem.

3. Jaka powinna być relacja władzy sądowniczej do władz ustawodawczej i wykonawczej? Jak zreformować sądownictwo i prokuraturę? Komu powinny podlegać i  w jaki sposób? Jak zwiększyć rozdział i niezależność pomiędzy poszczególnymi organami władzy?

Konieczna jest głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości polegająca na przywróceniu społecznej kontroli nad sądami i prokuraturą. Konieczne są działania ratujące polską gospodarkę, miejsca pracy, pozwalające na wykorzystanie naszych bogactw naturalnych jakimi są choćby zasoby węgla kamiennego. Tymi szczegółowymi problemami może zająć się odpowiedzialny Sejm złożony z posłów wybranych w JOW a dopilnować musi sprawny i uczciwy wymiar sprawiedliwości.

4. Jak zwiększyć odpowiedzialność za politykę gospodarczą i fiskalną? Czy za te kwestie powinien odpowiadać rząd, czy prezydent? Jak ograniczyć możliwość wzajemnego blokowania się?

Głównym ogniwem realizacji polityki gospodarczej i fiskalnej powinien być rząd. Kompetencje rządu w tym zakresie powinny być tak ułożone, by Prezydent RP nie ingerował w nią. Takie rozstrzygnięcie pozwoli jednoznacznie ustalać odpowiedzialność rządu i formacji rządzącej za politykę gospodarczą i finansową.

5. Bezpieczeństwo, polityka obronna, sprawy zagraniczne i polityka europejska. Czy obecny rozdzielenie kompetencji między rząd i prezydenta odpowiada wyzwaniom stojącym przed Polską w tych kwestiach? Jak rozwiązać możliwe spory w czasie pokoju jak i w czasie wojny? Kto powinien mieć głos decydujący?

Bezpieczeństwo, związana z nim polityka zagraniczna i obronna, powinny pozostać domeną działań rządu. Natomiast w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa Prezydent RP powinien stać się głównym ogniwem polityki bezpieczeństwa.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA