fbTrack

Podatki

Rodzice składają zeznanie za dziecko

Jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody opodatkowane, których nie dolicza się do dochodów rodziców, tylko ono jest podatnikiem
Należą do nich dochody tych dzieci z pracy, z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, np. z wynajmu roweru, stypendia. Rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka muszą złożyć w jego imieniu zeznanie podatkowe obejmujące te dochody.
11-letni syn czytelnika otrzymywał przez cztery miesiące 2007 r. po 936 zł stypendium wypłacanego przez urząd miasta. Urząd miasta wystawił informację o przychodach syna na PIT-8C. W części D wpisane jest stypendium w kwocie 3744 zł. Czytelnik pyta, czy należy złożyć zeznanie podatkowe w związku z tym stypendium i czy rodzicom przysługuje ulga rodzinna na tego syna. Stypendiów małoletnich dzieci nie dolicza się do dochodów rodziców. Konieczne jest złożenie odrębnego zeznania podatkowego na imię dziecka. Zeznanie to sporządza rodzic jako przedstawiciel ustawowy małoletniego. Ale jako podatnik figuruje w nim dziecko. Można się domyślać, że stypendium to należy do kategorii stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i tryb przyznawania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a więc rady gminy, rady powiatu, sejmiku samorządowego. Te stypendia są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT do wysokości 380 zł miesięcznie. Nadwyżka jest opodatkowana i od niej wypłacający powinien pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy.
Jeśli jednak go nie pobrał, to w zeznaniu składanym na formularzu PIT-36 należy wykazać jako objętą podatkiem część stypendium stanowiącą tę nadwyżkę, czyli w tym wypadku 2224 zł (936 zł – 380 zł = 556 zł x 4= 2224 zł). Ponieważ w 2007 r. od dochodu nieprzekraczającego 3015 zł podatku się nie płaci, należy w tym wypadku w pozycji PIT-36 obejmującej podatek wykazać „O”. Takiego rozliczenia wymagają urzędy skarbowe. Zeznanie bowiem wedle ich interpretacji podatnik musi składać zawsze, gdy w danym roku uzyskał dochody opodatkowane na ogólnych zasadach (wedle skali podatkowej), bez względu na ich wysokość. Jeśli nie przekroczyły one kwoty wolnej od podatku (w 2007 r. – 3015 zł), a płatnik pobrał od nich zaliczkę na podatek, to po złożeniu zeznania urząd zwróci ją całą jako nadpłatę. Jeśli płatnik pobrał zaliczkę, to miał on również obowiązek dokonać w urzędzie skarbowym zgłoszenia w celu nadania NIP (indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej), który muszą posiadać wszyscy podatnicy, także małoletni. Jeśli jednak, tak jak w tym wypadku, zaliczki nie były pobierane, a małoletni wcześniej żadnego podatku nie płacił, to nie ma on NIP. Rodzic, który jako przedstawiciel ustawowy składa w jego imieniu zeznanie roczne, powinien do niego dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne. W tym wypadku obowiązuje formularz NIP-3 „Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej”. Formularz ten, tak samo jak formularze zeznań podatkowych, można otrzymać w urzędzie skarbowym albo ściągnąć z Internetu: www.mofnet.gov.pl - podatki - formularze podatkowe.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL