fbTrack

Rolnicy

Wyższy zwrot VAT dla rolników ryczałtowych

Od 1 maja rolnicy otrzymają wyższy zryczałtowany zwrot VAT. To dlatego, że rośnie stawka podatku na środki do produkcji roślin
Tak wynika z przyjętej wczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT.
Teraz trafi ona do Senatu. Nie ma on wiele czasu na prace, ponieważ nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 maja. Najważniejsza zmiana to podwyższenie stawki zwrotu VAT dla rolników ryczałtowych. Obecnie wynosi ona 5 proc., a wzrośnie do 6 proc. Ma to zrekompensować rolnikom wzrost cen na nawozy i inne środki produkcji dla rolnictwa. Z końcem kwietnia upływa bowiem okres, w którym Polska może sprzedawać je ze stawką 3 proc. Już od maja rolnicy będą musieli płacić za nie cenę z 7-proc. VAT. Jednocześnie większość z nich, ci którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie może odliczyć podatku z faktur zakupu. Dla nich właśnie przewidziany jest zryczałtowany zwrot obliczany na podstawie wartości sprzedaży. Wypłacają go firmy kupujące produkty od rolników.
Co więcej, to na tych firmach ciążą wszelkie obowiązki związane z dokumentowaniem transakcji. To one, mimo że są kupującymi, wystawiają faktury. Jedynym obowiązkiem rolników jest ich przechowywanie. Wynika to ze specjalnej procedury określonej w art. 115 – 117 ustawy o VAT. Zryczałtowany zwrot zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty. Muszą być jednak spełnione trzy warunki: nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną, zapłata nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu (chyba że rolnik zawarł umowę określającą dłuższy termin płatności) oraz w dokumencie stwierdzającym zapłatę zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych. W nowelizacji tej znalazły się także istotne przepisy dla wszystkich konsumentów. Wstępując do UE, Polska wynegocjowała bowiem obniżoną do 3 proc. stawkę VAT na produkty żywnościowe tylko do końca kwietnia 2008 r. Niedawno udało się przedłużyć ten okres do końca 2010 r. Dlatego zmiana ustawy dodaje odpowiedni przepis przejściowy oraz nowy załącznik z wykazem towarów, do których stosowana jest stawka 3 proc. Odpowiada on poz. 1 załącznika nr III do dyrektywy w sprawie VAT. Wykazem nie objęto pozycji, które obecnie opodatkowane są stawką 7 proc. lub 22 proc.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL