fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Publicystyka

Inna przeszłość, wspólne cele

Polska i Dania podejmują starania o wzmocnienie potencjału Wielonarodowego Korpusu NATO w Szczecinie
AFP
W zeszłym roku Polska obchodziła 25-lecie pierwszych wolnych wyborów. Dania była sojusznikiem wspierającym członkostwo Polski w UE i jej demokratyczny rozwój. Kontynuacją tego doświadczenia jest wspólna promocja stabilności w Europie poprzez reformy w ramach Wschodniego Sąsiedztwa – piszą szefowie dyplomacji Danii i Polski.

Do niedawna Polskę i Danię dzieliły żelazna kurtyna i zróżnicowana przeszłość. Dziś łączy nas troska o rozwój europejskiej gospodarki i jednolitego rynku, wzmacnianie relacji sąsiedzkich w sytuacji kryzysu i braku stabilności oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Od cyfryzacji po energetykę

Ale to nie wszystko. Możemy razem zrobić znacznie więcej. W poniedziałek przyjęliśmy „Polsko-duński wspólny komunikat", by zwielokrotnić efekty współpracy dla naszych państw i obywateli. Komunikat wskazuje obszary skazane na sukces, ale także takie, w których wzmocniony dialog ma służyć rozwiązaniu typowo sąsiedzkich problemów.

„Wspólny komunikat" zawiera szeroki zakres zagadnień od cyfryzacji, przez rynek pracy, sprawy społeczne, innowacyjność przemysłu, po planowanie przestrzenne, środowisko i energetykę. Przygotowujemy seminaria o cyfryzacji w sektorze publicznym zarówno w Warszawie, jak i w Kopenhadze. Pracujemy nad wypełnieniem treścią kolejnych tematów.

W najbliższych latach spodziewamy się wzrostu wzajemnej wymiany handlowej, poziomu inwestycji, będzie także rosła liczba Polaków i Duńczyków pracujących, mieszkających, studiujących i podróżujących do obu krajów.

W ostatnich latach Polska i Dania wyśmienicie współpracowały w ramach Unii Europejskiej. Będziemy to kontynuować, gdyż to najważniejsze forum dla naszej współpracy, które powinno być wsparte silnymi relacjami bilateralnymi.

Solidarność i jedność

Widzimy przed sobą trzy główne wyzwania. Pierwsze – kryzys na Ukrainie jest najnowszym wydarzeniem przypominającym o tym, dlaczego powinniśmy trzymać się razem i zwiększać zaangażowanie na rzecz wspólnoty. Tylko zjednoczeni możemy stawić czoło wyzwaniom stwarzanym przez Rosję, która destabilizuje sytuację międzynarodową, i jednocześnie wspierać Ukrainę na drodze reform.

Jako ministrowie spraw zagranicznych Danii i Polski odbywamy wspólne podróże do Mołdawii, na Ukrainę, teraz do Gruzji, spotykając się z władzami tych krajów. Jesteśmy pewni, że państwa te i ich społeczeństwa odczują korzyści z porozumień zawartych z UE, ale muszą także podjąć wysiłek na rzecz reform. Jako przedstawiciele dwóch krajów, które łączą wspólne cele, ale różne doświadczenie historyczne, wprowadzamy do dialogu element synergii, a nasze wspólne wizyty w regionie potwierdzają unijną solidarność i jedność. Zdecydowanie popieramy stanowisko UE w sprawie polityki prowadzonej przez Rosję. Będziemy je podtrzymywać i wymagać od Moskwy wprowadzania faktycznych zmian. Tylko tą drogą możemy poprawić nasze relacje.

Podejmujemy starania o wzmocnienie potencjału Wielonarodowego Korpusu NATO w Szczecinie, ustanowionego w wyniku wspólnej inicjatywy Danii, Polski i Niemiec w połowie lat 90., ale także działamy na rzecz rozwijania Partnerstwa Wschodniego i innych formatów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Również na polu współpracy bałtyckiej podkreślamy konieczność promocji stabilności w państwach Wschodniego Sąsiedztwa, rozwijania współpracy sektorowej, m.in. w zakresie energetyki, dalszej liberalizacji wizowej w relacjach ze wschodnimi partnerami zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi. Wśród licznych priorytetów ważne miejsce mają zwalczanie rosyjskiej propagandy i stymulowanie wzrostu gospodarczego w krajach partnerskich.

Nadrzędna strategia

Drugie wyzwanie to sytuacja na Ukrainie, która pokazała także inne wyzwania stojące przed Europą, np. kwestie energetyczne. Musimy zróżnicować źródła dostaw energii tak, by zmniejszyć naszą zależność od największych dostawców zewnętrznych. Z satysfakcją przyjęliśmy decyzję, podjętą podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, zatwierdzającą ustanowienie Unii Energetycznej, której pięć filarów jest ze sobą ściśle powiązanych i współgra z perspektywiczną polityką klimatyczną. Taka nadrzędna strategia może odnieść sukces dzięki współpracy na wszystkich poziomach: europejskim, regionalnym, narodowym i lokalnym.

Wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego jest ważny nie tylko dla zwykłych Europejczyków, ale i dla przedsiębiorstw, przy czym trzeba jeszcze wiele zrobić na rzecz jego poprawy. Kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa jest finalizacja budowy europejskiego rynku energii i usprawnienie infrastruktury poprzez lepsze połączenia między państwami członkowskimi, przy zapewnieniu przejrzystości działań i solidarności tych państw. Wraz ze wzmocnioną współpracą regionalną przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, poprawy konkurencyjności, jak również integracji rynku odnawialnych źródeł energii. Innym ważnym elementem pozostaje poprawa efektywności energetycznej stanowiąca jedną z sił napędowych gospodarki europejskiej.

Kamienie węgielne UE

I tak dochodzimy do trzeciego wyzwania. Nie jest tajemnicą, że Dania i Polska różnią się w poglądach na wiele spraw. Niezależnie od stanowisk wyjściowych udaje się nam prowadzić dialog na rzecz wzajemnie korzystnych kompromisów. Ministrowie pracy i spraw społecznych podpisali ostatnio porozumienie ułatwiające współpracę w zakresie reguł rządzących rynkiem pracy oraz swobodnego przepływu osób. Obydwie strony są zgodne co do tego, że swoboda przepływu osób, usług i towarów stanowi kamienie węgielne Unii Europejskiej.

W zeszłym roku Polska obchodziła 25-lecie pierwszych wolnych wyborów. Dania była zdecydowanym sojusznikiem wspierającym członkostwo Polski w UE i jej demokratyczny rozwój. Kontynuacją tego doświadczenia jest wspólna promocja stabilności w Europie poprzez reformy w ramach Wschodniego Sąsiedztwa. W ramach innych polityk unijnych możemy razem odgrywać istotną rolę, m.in. w kształtowaniu polityk gospodarczych.

Wspólny komunikat o współpracy postrzegamy dziś jako narzędzie i platformę rozwijania relacji polsko-duńskich na przestrzeni kolejnych 25 lat. Szczególnie cieszy nas fakt, że takie wzmocnienie relacji dwustronnych ma miejsce w roku, w którym Polska przejmuje roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Współpraca bałtycka to kolejny naturalny obszar wzmacniania więzi między Polską a Danią. Jesteśmy przekonani, że nie jest to obszar ostatni.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA