fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gmina nie zapłaci sobie podatku od nieruchomości niezajętej na działalność gospodarczą

www.sxc.hu
Nieruchomości niezajęte na działalność gospodarczą, ale np. na drogi, mają być zwolnione z daniny.

Ministerstwo Finansów opracowało koncepcję zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zakłada ona, że gmina już nie będzie musiała sama sobie płacić podatku od nieruchomości zajętych np. pod drogi wewnętrzne. A pod pewnymi warunkami także innych, których jest właścicielem.

Propozycja zwolnienia

– Po rozważeniu wielu różnych propozycji zaakceptowaliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tych nieruchomości należących do gminy, które nie zostały przekazane w posiadanie zależne oraz niebędących w posiadaniu innych podmiotów niż gmina – mówi Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. – Warunkiem dodatkowym ma być, aby te nieruchomości nie były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

Skutkiem wprowadzenia takiego zwolnienia będzie zniesienie obowiązku płacenia podatku samemu sobie przez gminy m.in. od dróg wewnętrznych, które obecnie są opodatkowane, bo nie są drogami publicznymi.

Natomiast wprowadzenie szerszego zwolnienia, w szczególności gminnych nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, jest w ocenie MF nieuzasadnione.

– Możliwy jest bowiem zarzut nierównego traktowania podmiotów w zależności od statusu właściciela: publiczny czy prywatny – wyjaśnia Jarosław Neneman.

– To dobre rozwiązanie, o które walczyliśmy od dawna – komentuje Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Przepisy pisze Senat

– Z radością przyjmujemy, że nasz postulat spotkał się ze zrozumieniem MF – dodaje Wadim Tyszkiewicz, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Prace legislacyjne będą prowadzone w Senacie. Resort finansów przekazał bowiem swoje stanowisko wraz z postulatami samorządów właśnie do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. – Inicjatywa legislacyjna w tej sprawie zostanie podjęta i będzie zgodna z koncepcją wypracowaną przez MF – mówi Michał Seweryński, przewodniczący Komisji. – Projekt m.in. zobowiąże gminy do składania deklaracji na podatek w odniesieniu do nieruchomości zwolnionych z opodatkowania. W ten sposób pozyskane zostaną informacje o powierzchni i faktycznych kosztach tych zwolnień – dodaje. Obecnie MF szacuje potencjalne dochody gmin z opodatkowania własnych nieruchomości na 1 mld zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.cyrankiewicz@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA