fbTrack

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 20 czerwca 2007 r. w sprawie palarni (GNP/112/4560-311/07/PE)

Przepisy załącznika do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) różnicują obowiązek zorganizowania palarni od kryterium zatrudnienia ogółem, bez uwzględnienia w jakimkolwiek stopniu struktury organizacyjnej.Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy w odniesieniu do pracodawcy prowadzącego działalność w formie oddziałów zlokalizowanych w różnych punktach geograficznych kryterium zatrudnionych powinno być odnoszone do liczby zatrudnionych w każdym z oddziałów.Oznacza to, że w oddziałach, w których zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników, pracodawca nie ma obowiązku zorganizowania palarni tytoniu.mgr Anna Tomczyk, dyrektor Departamentu Prawnego
Źródło: ROL

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL