fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Dane o pomnikach na Powązkach są informacją publiczną

www.sxc.hu
Sąd zobowiązał prezydenta Warszawy do rozpatrzenia wniosku Fundacji ePaństwo o informacje o pomnikach na cmentarzu Stare Powązki.

– Cmentarz Powązkowski jest unikatowym zbiorem zabytków, które interesują społeczeństwo, a informacje o nich zostały zebrane za publiczne pieniądze – tak sędzia Irena Kamińska uzasadniła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę kasacyjną prezydenta m.st. Warszawy.

Stołeczny Urząd Miasta wraz z archidiecezją warszawską, do której należy Cmentarz Powązkowski, opracowały bazę danych dla prowadzonego wspólnie projektu inwentaryzacji pomników na terenie cmentarza. Została ona opublikowana w internecie. Fundacja ePaństwo wystąpiła o jej udostępnienie jako informacji publicznej do ponownego wykorzystania. Taką możliwość daje art. 23a ustawy o dostępie do informacji publicznej. Można z niej skorzystać (odpłatnie) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego została sporządzona.

Prezydent Warszawy odmówił, gdyż uznał, że nie jest to informacja publiczna. Jego pełnomocnik radca prawny Ryszard Materny podkreślał podczas rozprawy w NSA, że w projekt inwentaryzacji pomników na Starych Powązkach zaangażowane są miasto i kuria. Nie da się wyodrębnić części opracowanej za publiczne pieniądze przez Urząd Miasta i części przygotowanej przez archidiecezję. A nie ma zgody kurii na udostępnienie bazy danych do ponownego wykorzystania.

Potwierdza to adw. Krzysztof Wąsowski reprezentujący archidiecezję warszawską.

– Jako kościelna osoba prawna archidiecezja nie ma obowiązku udostępniania informacji publicznej. Nigdy też nie wyraziła i nie wyrazi zgody na jakiekolwiek powtórne wykorzystanie w różnych celach danych z Cmentarza Powązkowskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz NSA zajęły jednak inne stanowisko. Zobowiązując prezydenta Warszawy do rozpoznania wniosku Fundacji ePaństwo, WSA stwierdził, iż do stworzenia bazy danych o pomnikach miasto wykorzystało środki publiczne. A zamieszczając ją na własnej stronie internetowej, samo potraktowało ją jako taką informację. Bez wpływu na to pozostaje fakt, że baza danych powstała we współdziałaniu z podmiotem niepublicznym.

O publicznym charakterze informacji, ale tylko o tym, przesądził NSA. Sędzia Irena Kamińska powiedziała, że przygotowując projekt inwentaryzacji Starych Powązek i opracowując bazę danych, prezydent Warszawy działał w sferze publicznej i za publiczne pieniądze. Dobro publiczne stanowi także sam Cmentarz Powązkowski, wpisany do rejestru zabytków. Ustawa o ochronie zabytków nakłada na organy samorządowe wiele obowiązków, a ich działania w sferze zabytków mają charakter publiczny. Informacja o nich jest więc informacją publiczną. Fundacja może się zatem domagać jej udostępnienia w celu ponownego wykorzystania, lecz trudno przewidzieć, jak zostanie załatwiony jej wniosek.

sygnatura akt: I OSK 958/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA