fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wyrok NSA: znaki drogowe z granicy polsko-niemieckiej w Świecku tam pozostaną

Fotorzepa, Marcin Łobaczewski
Nie ma przejścia granicznego Świecko, a przebiegający przez nie odcinek drogi nie jest drogą wewnętrzną, lecz krajową.

Gdy oddano do użytku autostradę A2, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła organizację ruchu na odcinku drogi biegnącej przez b. przejście graniczne Świecko. Nowe znaki drogowe, jak „zakaz wjazdu" czy „nakaz jazdy prosto", uniemożliwiły działalność spółce Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej we Wrocławiu. Miała ona zawartą w 2000 r. umowę najmu pomieszczeń, w których prowadziła kantory wymiany walut. Zmiana organizacji ruchu oznaczała kres tej działalności.

Spółka wezwała GDDKiA do przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu. Powołała się na art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządcą dróg na terenie przejścia granicznego jest starosta jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa.

W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego zakwestionowała kompetencje GDDKiA do zmiany organizacji ruchu. Zarzuciła błędną interpretację art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, czyli przyjęcie, że za drogę krajową można uznać drogę dojazdową do przejścia granicznego.

Argumenty GDDKiA wyłożył podczas rozprawy w NSA jej pełnomocnik, radca prawny Przemysław Sztejna. Przekonywał, że zmianę organizacji ruchu wprowadzono dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie ma też wątpliwości, że jest to droga międzynarodowa. Niemiecka autostrada A12 łączy się z polską A2, a obie są częścią trasy międzynarodowej E30.

– Gdyby te 200 m, o które walczy spółka, wyłączyć z sieci dróg międzynarodowych i zrobić z nich drogę wewnętrzną, powstałaby kuriozalna sytuacja – mówił.

Zarówno jednak WSA, jak i NSA uznały, że art. 8 ust. 2 ustawy, na który powołuje się spółka, nie ma tu zastosowania. Przejście graniczne Świecko zlikwidowano w 2007 r., kiedy Polska weszła do układu Schengen. Wtedy stało się wewnętrzną granicą polsko-niemiecką. – Zatem i drogi nie należą do przejścia granicznego, lecz mają swój początek na granicy państwa – stwierdziły sądy.

Zastrzeżeń nie wzbudziło zastosowanie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, który określa, że drogami krajowymi są autostrady, drogi międzynarodowe i drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych. Zgodnie zaś z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 2008 r. drogą krajową jest również odcinek przecinający granicę państwową, znajdujący się w zasięgu terytorialnym b. przejścia granicznego. Przepisy nie przewidują wyłączenia odcinka drogi dojazdowej do granicy państwa z kategorii dróg krajowych.

sygnatura akt: I OSK 1835/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA