fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Pracodawca z misją

Bloomberg
Unikalna strategia działań firmy na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowanie pracowników w ich realizację – to m.in. zostało docenione w działaniach Grupy Ubezpieczeniowej Europa.
Tym samym firma po raz drugi została uhonorowana tytułem Dobry Pracodawca 2014, przyznawanym w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. - Promocja zrównoważonego rozwoju i uwrażliwienie na kwestie ochrony środowiska, potrzeb społeczeństwa, w którym funkcjonuje firma, a także należyte relacje z pracownikami to najważniejsze z wyzwań stawianych przed biznesem – to m.in. zostało wymienione, jako argumenty za przyznaniem nagrody.
Sama firma zapewnia, że dbając o dobre relacje wewnątrz organizacji wprowadza rozwiązania, które pozwalają zarówno na realizację celów biznesowych, jak i działań z obszaru wolontariatu pracowniczego. - Takie podejście buduje partnerskie relacje i oparcie na wartościach tożsamych dla pracodawcy i pracowników – deklaruje Europa.
Jej szef Jacek Podoba zapewnia, że w budowanie kultury organizacyjnej firma wkłada bardzo dużo wysiłku, to nasz niezwykle ważny kapitał. - Nastawiamy się na dialog i działanie zespołowe. Podstawą sprawnie funkcjonującego zespołu są dobre kontakty między tworzącymi ją ludźmi – zaznacza prezes. - Pracownicy identyfikują się z Europą. Widać to m.in. po naszym zaangażowaniu w projekty wspierające lokalną społeczność - mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - Wierzymy, że dobry pracodawca zapewnia nie tylko przyjazne warunki pracy i rozwój zawodowy, ale pozwala zespołowi i poszczególnym osobom na realizację indywidualnych celów – dodaje.
Grupa poinformowała, że w minionym roku pracownicy Grupy Europa zaangażowali się w akcję Szlachetna Paczka, przygotowując dary dla 6 rodzin z Dolnego Śląska. Aż 13 drużyn w barwach Europy wystartowało w Charytatywnym Biegu Firmowym, pomagając w ten sposób finansowo ciężko choremu rodzeństwu. Podczas akcji „Bombka: mały gest – wielka pomoc" pracownicy Europy przekazali niemal 800 bombek, a za każdą z nich Grupa Europa płaciła określoną kwotę na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Zgromadzone pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego oraz organizację Mikołajek dla chorych dzieci i ich rodzin. Europejczycy wsparli hospicjum także w inny sposób – uczestnicząc w pikniku „Europa pomaga na sportowo". To przedsięwzięcie przyniosło bardzo wymierne efekty, gdyż hospicjum otrzymało pieniądze na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych.
Europa podkreśla przy tym, że realizowany od 6 lat program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności skupia się na wskazywaniu najlepszych praktyk rynkowych i firm, które realizują własne programy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywę stworzyła redakcja Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Kryteria oceny obejmują politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Analizowany jest także stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną oraz postawa prokonsumencka.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA