EBC krytycznie o projekcie zmian w ustawie o NBP

Projekt nowelizacji ustawy o NBP nie usuwa z niej zapisów niezgodnych z unijnym prawem, np. ograniczających niezależność NBP - twierdzi EBC.
Bloomberg
Projekt nowelizacji ustawy o NBP nie jest zgodny z unijnym prawem. Bank centralny nie otrzyma pełnej niezależności od rządu.

Tak proponowane przez rząd zmiany w ustawie o NBP ocenił Europejski Bank Centralny.

W wydanej w piątek opinii na temat projektu nowelizacji ustawy o NBP frankfurcka instytucja zgłosiła do niego wiele zastrzeżeń. W dużej mierze dotyczą one tego, że w pracach legislacyjnych nie usunięto istniejących w ustawie niezgodności z traktatem o funkcjonowaniu UE oraz statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, do którego należą banki centralne wszystkich państw członkowskich Unii. EBC zwraca jednak uwagę, że w ustawie pojawiają się nowe zapisy niezgodne z unijnym prawem.

Zastrzeżenia EBC, na które zwraca on regularnie uwagę w raportach o konwergencji – dokumentach oceniających stan przygotowań państw UE będących poza strefą euro do przyjęcia wspólnej waluty – budzi stopień niezależności instytucjonalnej NBP oraz niezależności personalnej jego prezesa oraz innych członków kierowniczych gremiów.

Tę niezależność, w ocenie Frankfurtu, narusza m.in....

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL