fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Przychód z umowa o dzieło nie wpływa na wysokość emerytury

Fotorzepa, Jakub Ostałowski JOsta Jakub Ostałowski
Na zawieszenie prawa do emerytury przyznanej przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego lub zmniejszenie jej wysokości wpływa przychód z działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Mam prawo do emerytury nauczycielskiej. Dostałam propozycję napisania rozdziału książki. Zaproponowano mi podpisanie umowy o dzieło. Zastanawiam się, czy ją przyjąć, bo nie wiem, jakie będę miała w związku z tym obowiązki wobec ZUS. Wcześniej nie dorabiałam do emerytury. Czy wypłacone mi wynagrodzenie może wpłynąć na jej wysokość?

Nie.

Przychód z umowy o dzieło nie wpłynie na wysokość wypłacanej przez ZUS emerytury. Taka umowa nie stanowi bowiem tytułu do ubezpieczeń społecznych. Składki od umowy o dzieło musiałby zostać opłacone, gdyby osoba uprawniona do emerytury zawarła ją z własnym pracodawcą albo na jego rzecz. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa o dzieło byłaby jedynym źródłem zarobkowania, a zatem ten wyjątek nie ma zastosowania.

O zawarciu umowy o dzieło w analizowanej sytuacji nie trzeba by było informować oddziału ZUS wypłacającego emeryturę. Nie trzeba też składać w ZUS żadnych zaświadczeń o przychodzie.

podstawa prawna: art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1440 ze zm.)

podstawa prawna: art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA