fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Depozyty bankowe Polaków przekroczyły już 600 mld zł

Bloomberg
W lutym gospodarstwa domowe ulokowały w bankach prawie 7 mld zł. To kolejny miesiąc powiększania stanu depozytów osób prywatnych.

Depozyty gospodarstw domowych wzrosły w lutym o 6,8 mld zł (tj. 1,1 proc.) i przekroczyły 603 mld zł. Wyższy niż zazwyczaj przyrost wartości tych środków jest zjawiskiem typowym dla początku roku i wynika z dodatkowych wypłat dla pracowników w postaci premii i nagród rocznych.

Drugi miesiąc z rzędu zmniejszały się depozyty przedsiębiorstw. W lutym ich wartość obniżyła się o 2 mld zł (tj. 0,9 proc.) do 209,4 mld zł. To również zjawisko sezonowe, typowe dla dwóch pierwszych miesięcy roku – podmioty gospodarcze przeznaczają wówczas część środków na dodatkowe wypłaty dla pracowników.

Po stronie kredytowej zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Należności przedsiębiorstw wobec banków zwiększyły się w lutym o 1,2 mld zł (tj. 0,4 proc.) do 302,2 mld zł. Niemonetarne instytucje finansowe zwiększyły swoje zadłużenie o 1 mld zł czyli o 1,9 proc. do 52,4 mld zł. Dotyczyło to głównie funduszy inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych.

Zmniejszył się stan kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe wobec banków. W lutym wyniósł on 607,3 mld zł i był mniejszy o 4,6 mld zł (tj. 0,8 proc.) niż na koniec poprzedniego miesiąca. Główny wpływ miało na to umocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego w lutym, po tym jak w połowie stycznia kurs szwajcarskiej waluty gwałtownie wzrósł.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA