Ocena funduszu Aviva Investors Zrównoważony. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Bloomberg
Aviva Investors Zrównoważony w czasie swojej ośmioletniej historii przyzwyczaił inwestorów do znacznie lepszych wyników niż te, które osiągał w 2014 r.
Należy to wiązać przede wszystkim z tym, że w ubiegłym roku małe i średnie spółki notowane na warszawskiej giełdzie zachowywały się słabo. A firmy te odgrywają w portfelach akcyjnych Aviva Investors Poland TFI ważną rolę. Wiele walorów, które w 2013 r. walnie przyczyniły się do dobrych wyników funduszu, w 2014 r. wypadło marnie.Dlatego zdaniem Analiz Online, ubiegłoroczne wyniki nie powinny przesądzać o ocenie Aviva Investors Zrównoważony, tym bardziej że w TFI nie zaszły żadne istotne zmiany. Nadal realizowana jest ta sama polityka zgodnie z dobrze zorganizowanym procesem inwestycyjnym.Akcje do portfeli funduszy Aviva Investors są dobierane poprzez selekcję, a nie odwzorowywanie benchmarku (wzorca do porównań). Zarządzający poszukują okazji przede wszystkim w segmencie małych i średnich firm. Przez lata pozwoliło to wypracować znaczną przewagę nad konkurentami, choć tak jak obecnie przydarzały się też słabsze okresy. Kolejny pomysł na osiąganie dobrych w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL