fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Uchwała Komisji Egzaminacyjnej II st. przy ministrze sprawiedliwości bez podpisu adwokata, rażąco naruszała prawo

www.sxc.hu
Pod uchwałą komisji egzaminacyjnej muszą się podpisać wszyscy członkowie biorący udział w jej podejmowaniu.

Z powodu naruszenia tej zasady Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Komisji Egzaminacyjnej II st. przy ministrze sprawiedliwości, ustalającej wynik egzaminu adwokackiego J.Ł. Brak jednego podpisu uznał za rażące naruszenie prawa.

Komisja II st., odwoławcza, utrzymała w mocy uchwałę Komisji Egzaminacyjnej w Białymstoku o negatywnym wyniku egzaminu adwokackiego w 2011 r. dla J.Ł. Aplikantka odwołała się, wskazując na błędy w systemie komputerowym i niejasny sposób sformułowania pytań. Zakwestionowała też oceny. Po posiedzeniu w tej sprawie i sporządzeniu z niego protokołu komisja odwoławcza swoją uchwałą utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J.Ł. zarzuciła m.in., że tej drugiej uchwały nie podpisał adwokat M., jeden z członków komisji odwoławczej, choć był wymieniony w uchwale i podpisał protokół.

Podczas rozprawy w WSA pełnomocnik komisji przekonywał, że brak podpisu jednego z jej członków nie narusza prawa. Ważne, aby przy głosowaniu było zachowane kworum.

WSA odrzucił skargę, bo jego zdaniem uchwała bez jednego podpisu jest uchwałą nieistniejącą. Naczelny Sąd Administracyjny uznał takie stanowisko za błędne. Brak jednego z ośmiu podpisów członków komisji odwoławczej, którzy uczestniczyli w podejmowaniu uchwały, nie upoważnia do stwierdzenia, że akt nie istnieje – podkreślił NSA, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

WSA stwierdził, że nie wiadomo, czy członkowie komisji odwoławczej faktycznie byli jednomyślni. Sąd nie uznał tego jednak za rażące naruszenie prawa i tylko uchylił uchwałę.

J.Ł. znów zwróciła się do NSA. Domagała się wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego i stwierdzenia jej nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa. Tak się stało.

– Występuje tu jawna kolizja między protokołem a podpisami na uchwale – powiedział sędzia Henryk Wach. – To rażące naruszenie prawa, gdyż art. 107 k.p.a. przewiduje, że decyzja (uchwała) powinna być podpisana przez wszystkie osoby, które ją podjęły.

Po ponownym zdaniu egzaminu adwokackiego J.Ł. jest już adwokatką.

sygnatura akt: II GSK 2438/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA