ZUS: Przedawnioną nadpłatą można pokryć przyszłe należności

Rzeczpospolita
Rozmowa z Andrzejem Radzisławem na temat nadpłaty składek do ZUS

Rz: Czy kiedykolwiek płatnikowi należą się od ZUS odsetki przy zwrocie nadpłaty składek?

Andrzej Radzisław: Płatnik może wystąpić o zwrot nadpłaty po tym, gdy sam stwierdził, że opłacił je nienależnie lub gdy otrzymał o tym zawiadomienie z ZUS. Organ rentowy wysyła takie zawiadomienia tylko wtedy, gdy przekraczają one wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie wynoszą one 8,80 zł). Jeśli płatnik opłacał składki ponad roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, zwrot następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez ZUS raportów rozliczeniowych za ubezpieczonego.

Na odsetki od nienależnie opłaconych składek płatnik może liczyć jeśli złoży wniosek o ich zwrot, a ZUS nie wypłaci tych ich w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Wówczas podlegają one oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, liczonych od dnia złożenia wniosku.

Czy obowiązek skorygowania d...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL