fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

VAT od sprzedaży uzbrojonych działek

www.sxc.hu
Nie podział parceli na mniejsze nieruchomości, ale inwestycje zwiększające ich atrakcyjność sprawiają, że sprzedający musi odprowadzić VAT.

Fakt uzbrojenia przez byłego rolnika terenu, który przez kilkadziesiąt lat służył mu w gospodarstwie, przekonał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), że zainteresowany, sprzedając ziemię, nie działał w ramach zwykłego zarządu prywatnym majątkiem, ale stał się przedsiębiorcą handlującym działkami.

NSA w niedawnym wyroku przyjął, jak chciał minister finansów, że niepełnosprawny rolnik pozbywający się gospodarstwa został przedsiębiorcą, starając się sprzedać ziemię za jak najwyższą cenę.

Profesjonalne nabycie w latach 70.

Były już rolnik kupił w 1973 r. działkę rolną o powierzchni nieznacznie przekraczającej 4 ha. Zakup pozwolił mu na rozpoczęcie działalności rolnej, którą później prowadził już z żoną. Małżeństwo dokupowało grunty, powiększając gospodarstwo do ok. 30 ha własnych i 8 ha dzierżawionych. Uprawiali na nich zboża, ziemniaki, buraki i hodowali zwierzęta gospodarskie.

Przez prawie 40 lat nie sprzedawali nieruchomości ani ich nie wydzierżawiali, dopóki ze względu na stan zdrowia – oboje byli na rencie, on po operacji kręgosłupa – nie podjęli decyzji o sprzedaży.

Nie znaleźli nabywcy na całość działki, więc podzielili ją na mniejsze. Na tym terenie nie było planu zagospodarowania przestrzennego, więc małżonkowie wystąpili do gminy o możliwość zabudowy. Chcąc szybciej sprzedać działki, postanowili wybudować sieć wodociągową wzdłuż drogi głównej i podjęli już odpowiednie starania. Wystawili też tablicę informującą o możliwości zakupu.

Izba skarbowa na pytanie rolnika odpowiedziała, że sprzedaż działek będzie opodatkowana VAT, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą. Sąd I instancji to potwierdził, orzekając, że całokształt faktów wskazuje na to, że począwszy od nabycia (niezależnie od charakteru i okresu tego nabycia), skończywszy na sprzedaży, podatnik działał w sposób zorganizowany i profesjonalny.

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał ten wyrok.

Ważne są inwestycje

Sędzia Janusz Zubrzycki w ustnym uzasadnieniu podzielił opinię, że podział gruntu, wytyczenie dróg wewnętrznych, uzyskanie warunków zabudowy, inwestycja w sieć wodno-kanalizacyjną i wystawienie informacji o sprzedaży zmieniło prywatne grunty w towar handlowy. Sędzia dodał, że sam podział, wytyczenie dróg i informowanie o sprzedaży można było uznać za zarząd prywatnym majątkiem, ale wobec inwestycji zwiększających atrakcyjność działek nie można już tak twierdzić.

Dlatego rolnik będzie musiał odprowadzić VAT.

sygnatura akt: I FSK 1859/13

Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-180/10 i C-181/10) wynika, że w tego rodzaju sprawach trzeba brać pod uwagę całokształt okoliczności świadczących o profesjonalnym (bądź nie) działaniu sprzedawcy. Trzeba się więc zgodzić, że inwestycje w doprowadzenie mediów do działek wydzielonych z większej nieruchomości powodują konieczność odprowadzenia VAT od wartości sprzedaży. Nie można natomiast zaaprobować kształtującej się niekorzystnej linii orzeczniczej opartej na podkreślaniu marketingowych działań sprzedawcy polegających na ogłaszaniu ofert w internecie bądź, o zgrozo, korzystaniu z pośredników. W kwestii dostępności do narzędzi marketingowych nie ma dziś żadnej różnicy pomiędzy osobą sprzedającą prywatny majątek i profesjonalistą handlującym nieruchomościami.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA