Utrata prawa jazdy: pracownika za kierownicą zastąpi żona lub kolega

www.sxc.hu
Utrata prawa jazdy za nadmiar punktów karnych nie kończy etatowej kariery. Kierowanie prywatnym autem w celach służbowych podwładny może powierzyć innej osobie.

W urzędzie miasta zatrudniamy na etacie osobę, która z racji wykonywanej funkcji często korzysta z własnego samochodu (umowa na używanie do celów służbowych ze zwrotem kosztów w postaci ryczałtu). Z jej zakresu obowiązków nie wynika wymóg posiadania uprawnień do kierowania pojazdami. W ostatnim miesiącu pracownik stracił prawo jazdy, bo przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych. Umowa o użytkowanie auta nadal obowiązuje. Czy inna osoba (niepracownik), którą proponuje nam etatowiec, może go czasowo zastąpić w korzystaniu z jego prywatnego samochodu? Czy tej osobie mamy pozwolić, aby pracownik wykonywał stosunek pracy, wstępując jako strona do umowy o używanie prywatnego auta do celów służbowych? – pyta czytelnik.

Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy wprost ani w kodeksie pracy, ani w innym akcie prawnym. Dopiero orzecznictwo sądowe dostarcza pewnych wskazówek. Przede wszystkim Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 1998 r. (I PKN 458/98) p...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL