Kiedy potrzebujemy zezwolenia na pracę

Na pytania dotyczące zatrudniania Ukraińców, Wietnamczyków i Irańczyków odpowiada Marcin Kulinicz, naczelnik Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Zamierzam zatrudnić Ukraińca na dwa lata. Wiem, że musi mieć zezwolenie na pracę. Jakie są ograniczenia dotyczące okresu, na jaki wojewoda wydaje ten dokument?Po pierwsze, wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę na dłużej niż potwierdzony prawnie czas pobytu cudzoziemca w Polsce. W praktyce zatem czas ważności tego dokumentu nie może przekroczyć okresu ważności wizy lub zezwolenia na zamieszkanie. Po drugie, okres, na jaki wystawia się zezwolenie na pracę, różni się w zależności od województwa. Każde z nich stosuje inne kryteria, na podstawie których wydawane jest zezwolenie na pracę. Może być tak, że w jednym z województw wojewoda wyda zezwolenie na rok, a w innym na dwa lata. Poza tym w niektórych wypadkach na rok wydaje się pierwsze zezwolenie, a na dwa lata jego przedłużenie.Obywatel Ukrainy pracuje u mnie bez zezwolenia na podstawie wizy z prawem do pracy. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze i chciałbym przedłużyć mu umowę. Czy może pracować u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL