fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Wszystkie formalności spadkowe załatwimy u notariusza

Fotorzepa, Rafał Guz
Gdy w skład spadku wejdzie zagraniczna nieruchomość, wizyta w sądzie nie będzie już konieczna.

Od 17 sierpnia postępowanie spadkowe czeka rewolucja. Gdy odziedziczymy np. nieruchomość położoną w Hiszpanii, będziemy mogli uzyskać potwierdzenie dziedziczenia przed polskim notariuszem. Teraz nie ma na to szans. Jeśli jednym ze spadkobierców jest cudzoziemiec albo w skład spadku wchodzą nieruchomości położone za granicą, sprawa musi trafić do sądu.

Ułatwienia w potwierdzaniu dziedziczenia to efekt unijnego rozporządzenia 650/2012. Przewiduje ono, że procedura spadkowa będzie podlegała prawu państwa ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy. Wprowadza też specjalne, europejskie poświadczenie spadkowe. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie. Ma dostosować nasze regulacje do standardów europejskich.

Szeroka procedura

Nowe zasady potwierdzenia dziedziczenia to ułatwienie dla spadkobierców i wyzwanie dla notariuszy. Ci drudzy po 17 sierpnia będą musieli zgłębiać nie tylko prawo polskie, ale i obce, jeżeli będzie je trzeba zastosować.

– Skuteczność stwierdzenia dziedziczenia przed polskim notariuszem będzie w dużej mierze zależeć od prawa prywatnego międzynarodowego danego państwa – podkreśla Leszek Zabielski, notariusz. Rejenci przewidują, że w najbliższym czasie powstaną kancelarie notarialne wyspecjalizowane w sprawach międzynarodowych.

Więcej możliwości

Projekt przyznaje notariuszom nowe uprawnienia w procedurze europejskiej i krajowej. Zyskają np. możność uzyskania od organów administracji publicznej informacji lub dokumentów istotnych dla sporządzanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

– To świetne rozwiązanie – cieszy się Lech Borzemski, prezes wrocławskiej Izby Notarialnej. – Do tej pory brak takich uprawnień rodził wiele kłopotów, np. z ustaleniem właściwości sądu. Akty zgonu zawierają jedynie miejscowość, w której nastąpiła śmierć, a przecież w jednym mieście może być kilka sądów rejonowych – wyjaśnia rejent.

W kilku kancelariach

Zniknie wymóg jednoczesnej obecności spadkobierców przy sporządzaniu przez notariusza protokołu dziedziczenia. Na ich żądanie rejent (np. z Poznania) przygotuje projekt protokołu, który oni będą mogli potwierdzić u notariuszy np. w Opolu i Lublinie.

– Rozwiązanie zakłada, że wszyscy spadkobiercy mają taką samą wiedzę co do faktów. W praktyce tak nie jest. Lepiej byłoby udzielić pełnomocnictwa jednemu z nich – mówi rejent Zabielski.

Etap legislacji: konsultacje społeczne

CO SIĘ ZMIENI OD 17 SIERPNIA 2015 ROKU

Prościej będzie wykazać dziedziczenie

- W razie niewybrania przed śmiercią prawa, któremu ma podlegać spadek, zastosowanie będą miały przepisy państwa, w którym spadkodawca miał miejsce ostatniego zwykłego (stałego) pobytu.

- W testamencie będzie można wybrać prawo ojczyste jako właściwe dla przyszłego spadku.

- Na żądanie zainteresowanego sąd lub notariusz sporządzi europejskie poświadczenie spadkowe. Dokument ten będzie jednolity w całej UE i powszechnie w niej honorowany.

- Procedury w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego u notariusza i przed sądem będą analogiczne do obowiązujących obecnie przepisów regulujących akt poświadczenia dziedziczenia i stwierdzenia nabycia spadku.

- Europejskie zasady dziedziczenia nie będą dotyczyć stosunków związanych m.in. z Wielką Brytanią – państwo to nie przyjęło unijnego rozporządzenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA