fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 56 z 1 kwietnia 2008

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 337 – 339), trzy z 31 marca, w sprawie przedterminowych wyborów:
- wójta gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim, - wójta gminy Ostrowite w województwie wielkopolskim,
- wójta gminy Postomino w województwie zachodniopomorskim; wszystkie weszły w życie 1 kwietnia. Rozporządzenia ministrów (poz. 340 – 341): - spraw wewnętrznych i administracji z 12 marca w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; od 9 kwietnia, - zdrowia z 31 marca w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego; od 1 kwietnia. Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów (poz. 342) z 31 marca o sprostowaniu błędu w zmienionym 7 lutego rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym. zobacz treść Dz.U. nr 56
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL